Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

The zloty index by Cinkciarz.pl. November 2015. Part 1

12 Nov 2015 15:07|Marcin Lipka

October was a month of wide weakening of the zloty. The Polish currency lost to every currency which is observed by Cinkciarz.pl. The biggest depreciation in the zloty was observed in relation to the emerging markets (the EME Index).

W październiku złoty zakończył trzymiesięczną serię wzrostową, która była obserwowana od lipca. Polska waluta osłabiła się wobec wszystkich koszyków walutowych, obserwowanych przez Cinkciarz.pl. Szeroki indeks MAJ_33 stracił aż 2.8 proc. wobec poprzedniego miesiąca.

Zasadniczym czynnikiem oddziałującym na niekorzyść polskiej waluty, były wybory parlamentarne z 25 października. Blisko dwa tygodnie przed głosowaniem, złoty znalazł się pod presją ryzyka politycznego, która osłabła dopiero w ostatnich dniach października. W tym miesiącu złoty był trzecią najsłabszą walutą z koszyka rynków wschodzących.

Negatywna reakcja rynków finansowych wynikała z faktu, że obietnice składane przez polityków w czasie kampanii wyborczej, będą dotkliwym obciążeniem dla budżetu państwa. W rezultacie ryzyko przekroczenia deficytu 3 proc. PKB istotnie wzrosło. W tym miejscu najbardziej kosztowny jest plan obniżenia wieku emerytalnego oraz wprowadzenie zasiłków za posiadanie przynajmniej dwójki dzieci.

Dodatkowym problemem jest fakt, że obecny parlament oraz prezydent związany ze zwycięską partią, mogą wymienić w przyszłym roku niemal cały skład Rady Polityki Pieniężnej. Politycy zwycięskiej partii oczekują od banku centralnego większej aktywności w pobudzaniu wzrostu gospodarczego oraz zapowiadają dobór członków RPP pod tym kątem. Perspektywa zdecydowanie łagodniejszego nastawienia władz monetarnych to czynnik niekorzystnie oddziałujący na złotego w dłuższym terminie.

Dodatkowym balastem dla złotego jest podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, zapowiadana na grudzień. W październikowym komunikacie Federalny Komitet Otwartego Rynku wskazał bezpośrednio na ostatnie tegoroczne posiedzenie jako moment, w którym rozważy pierwszą od niemal dekady podwyżkę kosztu kredytu. Takie rozstrzygnięcie będzie oddziaływać niekorzystnie nie tylko na złotego, ale również na pozostałe waluty z koszyka rynków wschodzących.

Pozytywną stroną szerokiego osłabienia złotego jest poprawa konkurencyjności cenowej polskiego eksportu. Pod tym względem październik był bardzo udanym miesiącem. Niemniej zjawisko to wynika z faktu podwyższonego ryzyka politycznego. W kolejnych miesiącach ten czynnik może stracić znaczenie. Jednocześnie patrząc na determinację niektórych banków centralnych w osłabianiu swoich walut, można spodziewać się, że inne waluty będą tracić jeszcze mocniej w relacji do dolara i euro. Riksbank zwiększył w tym miesiącu skalę skupu aktywów, aby osłabić kurs korony.

W tym miesiącu poświęcamy więcej miejsca zagadnieniu konkurencji z Chinami. Obserwujemy ostatnio poprawę konkurencyjności cenowej polskiego eksportu w stosunku do chińskiego.


Podsumowanie: Indeksy Cinkciarz.pl i zmiany indeksów

Indeks nominalny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 152.0 98.1 106.4 105.0 102.8 100.8 145.4 97.7
2015-09-01 153.3 97.8 106.5 105.1 103.0 100.1 147.3 98.5
2015-10-01 149.0 97.0 105.0 103.6 101.3 99.1 142.8 97.2

Tab.: Wartość indeksu nominalnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 19.9 -1.3 2.9 3.0 3.7 4.3 16.7 -4.9
2015-09-01 20.6 -1.4 3.3 3.3 4.0 3.7 18.6 -2.7
2015-10-01 15.6 -1.5 2.0 1.9 2.1 2.7 14.0 -2.6

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 4.6 -1.1 1.0 1.0 1.5 0.3 5.6 1.2
2015-09-01 0.2 -0.4 0.2 0.0 0.2 -0.7 1.3 0.9
2015-10-01 -2.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.6 -1.0 -3.0 -1.4

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Indeks realny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 100.1 92.9 98.7 98.4 97.3 106.9 92.4 81.7
2015-09-01 100.2 92.4 98.4 98.1 97.1 105.3 92.9 82.1
2015-10-01 97.4 91.7 97.0 96.7 95.6 104.2 90.1 81.0

Tab.: Wartość indeksu realnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 9.2 -1.6 -0.1 -0.3 0.8 3.1 5.5 -6.1
2015-09-01 9.8 -1.8 0.2 -0.1 1.0 2.2 7.1 -4.1
2015-10-01 5.7 -1.9 -1.0 -1.4 -0.8 1.2 3.6 -3.8

Tab.: Zmiana indeksu realnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-08-01 4.6 -1.0 0.7 0.7 1.1 0.2 5.3 0.9
2015-09-01 0.2 -0.5 -0.3 -0.4 -0.2 -1.5 0.5 0.5
2015-10-01 -2.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.6 -1.0 -3.0 -1.3

Tab.: Zmiana indeksu realnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Podsumowanie: eksport i udział w eksporcie w podziale na koszyki
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 0.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 -0.1 0.7
2015-07-01 -0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 -0.3 0.6
2015-08-01 0.1 0.9 1.1 1.2 1.4 0.9 -0.5 0.3

Tab.: Zmiana eksportu miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 -2.8 8.0 5.0 5.7 6.0 -3.7 -3.8 10.3
2015-07-01 -2.7 8.0 5.1 5.6 5.8 -3.3 -3.5 10.6
2015-08-01 -1.4 9.2 6.6 7.2 7.5 -2.1 -3.0 10.5

Tab.: Zmiana eksportu rok do roku (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-06-01 22.4 16.3 91.0 76.1 54.5 6.5 15.5 10.2
2015-07-01 22.3 16.3 90.9 75.9 54.3 6.5 15.4 10.2
2015-08-01 22.0 16.3 90.9 76.0 54.5 6.5/td> 15.1 10.1

Tab.: Udział koszyka w eksporcie ogółem (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl


Skład koszyków walutowych

Kraj Waluta MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 CEE CEE (bez RU, UA, BY) SCAN EME EME (bez RU, UA)
Austria EURPLN tak              
Belgia EURPLN tak tak            
Białoruś PLNBYR tak     tak        
Chiny CNYPLN tak tak tak       tak tak
Czechy CZKPLN tak tak tak tak tak      
Dania DKKPLN tak         tak    
Estonia EURPLN tak     tak tak   tak tak
Finlandia EURPLN tak         tak    
Francja EURPLN tak tak tak          
Hiszpania EURPLN tak tak            
Holandia EURPLN tak tak            
Indie INRPLN tak           tak tak
Irlandia EURPLN tak              
Japonia JPYPLN tak              
Kanada CADPLN tak              
Korea Południowa KRWPLN tak tak            
Litwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Łotwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Niemcy EURPLN tak tak tak          
Norwegia NOKPLN tak         tak    
Rosja RUBPLN tak tak tak tak     tak  
Rumunia RONPLN tak     tak tak   tak tak
Słowacja EURPLN tak tak   tak tak      
Stany Zjednoczone USDPLN tak tak            
Szwajcaria CHFPLN tak              
Szwecja SEKPLN tak tak       tak    
Tajwan TWDPLN tak              
Turcja TRYPLN tak           tak tak
Ukraina PLNUAH tak tak   tak     tak  
Węgry HUFPLN tak tak   tak tak   tak tak
Wielka Brytania GBPPLN tak tak tak          
Wietnam VNDPLN tak              
Włochy EURPLN tak tak tak          

Tab.: Skład koszyków krajów. Źródło: Cinkciarz.pl


Druga część raportu
Pobierz pełny raport w PDF (3.1 MB)
12 Nov 2015 15:07|Marcin Lipka

This commentary is not a recommendation within the meaning of Regulation of the Minister of Finance of 19 October 2005. It has been prepared for information purposes only and should not serve as a basis for making any investment decisions. Neither the author nor the publisher can be held liable for investment decisions made on the basis of information contained in this commentary. Copying or duplicating this report without acknowledgement of the source is prohibited.

See also:

12 Nov 2015 13:28

Daily analysis 12.11.2015

10 Nov 2015 17:23

Afternoon analysis 10.11.2015

10 Nov 2015 13:35

Daily analysis 10.11.2015

9 Nov 2015 17:15

Afternoon analysis 09.11.2015

Attractive exchange rates of 27 currencies